Telefoon: 0317-617490

Privacyverklaring

Centerforce Trainingen heeft zijn privacybeleid aangepast aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensvoorziening (AVG).

Hieronder leest u de Privacyverklaring van Centerforce Trainingen

 1.     Centerforce Trainingen

Centerforce Trainingen verzorgt een breed scala aan trainingen in de Japanse krijgskunst Aikido, weerbaarheid, valpreventie, en persoonlijke ontwikkeling. Centerforce Traininen is een eenmanszaak. Eigenaar is Piet Lagerwaard.

Centerforce Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per mail of via het contactformulier op deze website. In deze verklaring leest u wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.

Heeft u vragen omtrent het gebruik van uw gegevens door Centerforce Trainingen, neem dan gerust contact op!  

| 0317-617490  | KvK-nr. Utrecht: 30157832

 2.     Doel en aard van de gegevens

Centerforce Trainingen verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van bovengenoemde trainingen en andere diensten. Deze gegevens zijn minimaal benodigd om de betreffende dienst te kunnen aanbieden en betalingen af te kunnen handelen.

De volgende gegevens spelen een rol: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en bij betalingen uw bankrekeningnummer (dit zal alleen bij onze zakelijke bankrekening (ING) bekend zijn in het adresboek; opslaan en/of verwerken doen wij niet). Indien nodig voor onze workshops, noteren wij uw leeftijdscategorie. Fysieke klachten die van belang kunnen zijn voor trainingen of workshops, behandelen we alleen mondeling. Wij registreren geen medische of andere bijzondere gegevens. Van minderjarigen registreren wij alleen de genoemde gegevens indien we hiervoor vooraf toestemming hebben van ouders of voogd.

3.     Verwerking en opslag

3.1.   Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Voor uw betalings- en factuurgegevens hanteren we de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Daarna worden alle gegevens vernietigd. Voor andere gegevens is deze bewaartijd maximaal 3 jaar. Als u een andere opslagperiode wilt, kan u hierom vragen door een mail te sturen naar info@centerforce.nl.

3.2.   Webhoster nfg.nl

De website en e-mail van Centerforce Trainingen wordt gehost bij Net Facilities Group (NFG). Als u contact opneemt per mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van NFG. Wij schonen deze mails regelmatig, d.w.z. 3-4 keer per jaar op. Onze website maakt geen gebruik van cookies, analyseprogramma’s of vergelijkbare technieken.

3.3.   Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Centerforce Trainingen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft, of tenzij Centerforce Trainingen wettelijk verplicht is om u persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

4.     Beveiliging

Centerforce Trainingen treft passende maatregelen om u persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen wijzelf – Piet Lagerwaard en Cathrien de Pater - toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De persoonsgegevens die door Centerforce Trainingen worden beheerd, worden alleen beheerd in ons eigen computersysteem.  De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via dit systeem en zijn beveiligd met een wachtwoord. Ook de computers die uw gegevens verwerken, zijn beveiligd met een wachtwoord.

5.     Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Centerforce Trainingen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Centerforce Trainingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient u bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Centerforce Trainingen deze verwijdering doorvoeren in het gehele systeem.

6.     Overig

6.1.  Werkingssfeer van deze Privacyverklaring

Centerforce Trainingen behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Centerforce Trainingen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Centerforce Trainingen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Centerforce Trainingen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

6.2.  Wijziging van het privacybeleid

CF past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Centerforce Trainingen er alles aan doen om u per e-mail en via de website te informeren.

6.3.  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

7.     Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Centerforce Trainingen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:   Piet Lagerwaard

E-mail:                     

Telefoonnummer:     0317-617490