Telefoon: 0317-617490

Centerforce Trainingen

Centerforce Trainingen leert u om te gaan met externe druk en invloed uit te oefenen op de uw omgeving. Dit kan variëren van spanningen in cliëntencontacten, met collega’s, of tussen verschillende afdelingen, tot aan pestgedrag, fysieke agressie en geweld.

Zelfbeeld

Centerforce biedt een methode om de sterke emoties die gepaard kunnen gaan met spanningen en agressie, op een gezonde manier te hanteren en een positief zelfbeeld te behouden of (her)vinden. Iedereen heeft het recht om ontspannen te kunnen leven en werken. Helaas kunnen anderen ons door hun gedrag soms flink kunnen dwarszitten, zowel werk als privé. Soms leidt dat zelfs tot grote fysieke en mentale schade.

Emoties beheersen

We kunnen anderen niet altijd aansturen of tegenhouden als zij bepaald gedrag willen inzetten. Wel kunnen we ons eigen gedrag aansturen en onze emoties beheersen. Zo kunnen we invloed uitoefenen op een ander en n op onze omgeving. Daarmee vergroten we onze kansen om  verdere escalatie van agressie en geweld te voorkomen. Kortom, om minder ellende bij jezelf en de ander.

Voorkomen van verdere escalatie en herstel van de relatie betekent ook dat we de mentale en fysieke schade aan onszelf kunnen beperken. Daardoor kunnen we op een gezonde manier blijven functioneren.

Over Centerforce Bedrijfstrainingen

Piet Lagerwaard van Centerforce Trainingen is gespecialiseerd in weerbaarheid, communicatie en persoonlijke effectiviteit op basis van Aikido-principes.

Wij bieden een breed pakket aan workshops, cursussen, en coaching voor groepen en personen en stemmen dit af op uw wensen.