Telefoon: 0317-617490

Weerbaarheid bij pesten op school

Hoeveel volwassenen kijken niet met negatieve gevoelens terug naar hun schoolopleiding? En dat is niet omdat ze last hadden met algebra, maar met medescholieren, met pesters. In die periode was het geintje van de één, een ware hel voor de ander.

Ontwikkeling

Natuurlijk moet je leren tegen een stootje te kunnen. Van een beetje plagen en daar goed op te leren reageren, word je sterker. Er is echter een grens: waar sprake is van fysieke of mentale/verbale agressie, wordt plagen omgezet in pesten.

Meestal groeien we dit wel weer te boven, maar de vraag blijft of al onze vaardigheden wel goed tot ontwikkeling zijn gekomen. De kans is groot dat we ons zonder al dat pesten, beter hadden kunnen ontwikkelen. Soms beïnvloedt het pesten kinderen op een zeer negatieve manier voor de rest van hun leven. Soms loopt het echt slecht af en kiezen gepeste kinderen voor een drastische uitweg. Dit is een groeiend probleem; scholen voeren niet voor niets pestprotocollen in. Helaas is dat op zich niet voldoende.

Opstelling

Gepeste kinderen moeten leren weerbaar te worden; ze moeten leren zich geen slachtoffer te voelen en dat ook uitstralen. Zeker bij kinderen geldt dat de pester een slachtoffer zoekt, of in ieder geval een vermeend slachtoffer. Vandaar dat de fysieke en mentale opstelling van een kind dat gepest wordt, van groot belang is voor het vervolg.

Niet alleen het gepeste kind moet worden geholpen, maar ook de pester. Pesten heeft een reden, en die heeft vaak te maken met onzekerheid. Als de onzekerheid wordt aangepakt, houdt het pestgedrag meestal op. Ligt de oorzaak complexer, dan is specialistische hulp nodig.

Cursussen

Centerforce Trainingen biedt cursussen aan waarin gepeste kinderen weerbaarheid wordt geleerd. Ze leren zich niet als een slachtoffer op te stellen, en hun zelfvertrouwen en levensgeluk te vergroten. Dit gebeurt op basis van de 'Respons'-methode en Aikido-principes: kinderen oefenen hun houding en positie, en trainen hun reacties op verschillende vormen van druk. Ook pestende kinderen kunnen hier baat bij hebben; hun deelname is echter afhankelijk van voorafgaand overleg.

Duur van de cursus

De cursus wordt op maat aangeboden. Het meest geschikt is een totale tijd van 6 uur, verdeeld in grote of kleine blokken, bijvoorbeeld:

  • 2 x 3 uur op een dag
  • 4 x 1,5 uur over enkele dagen

Maximum aantal deelnemers: 8