Telefoon: 0317-617490

Communicatie

Basistraining Persoonlijke Effectiviteit in Communicatie

In de basistraining Persoonlijke Effectiviteit gaat het om het ontwikkelen van een effectieve grondhouding in communicatie. Twee aspecten staan hierin centraal:

  1. het intrapersoonlijke aspect dat inzicht geeft in onze persoonlijke wijze van omgaan met externe druk en spanningen, en het ontwikkelen van een gecentreerd en ontspannen alternatief;
  2. het interpersoonlijke aspect, waarin men vanuit het bovengenoemde punt leert invloed uit te oefenen op de ander en op onze omgeving;

De cursus kan een krachtig onderdeel zijn van bredere trainingen zoals:

  • ontwikkeling van leiderschap
  • managementtraining
  • verkoopcursussen
  • onderhandelingsvaardigheden
  • conflicthantering
  • etc..

Duur van de training

1 dagdeel

Vervolg: combinatie met overige cursussen in overleg

Benodigd: zaal met flipover/ beamer