Telefoon: 0317-617490

Vitaliteit en reïntegratie

Deze training is bedoeld voor 1) mensen die kampen met energieverlies en futloosheid als gevolg van werkloosheid, en 2) werknemers die tijdelijk niet werkzaam zijn als gevolg van ziekte of andere omstandigheden.

Zit u niet lekker in uw vel, voelt u zich snel moe, is alles u teveel? Dan is dit traject iets voor u. Door middel van diverse oefeningen en principes uit het Aikido krijgt u weer energie, vindt u opnieuw balans in het leven en leert u om te gaan met externe druk. Hierdoor kunt u beter functioneren in uw werksituatie. Of als u (even) niet werkt, helpt deze training om u weer met kracht op de arbeidsmarkt te begeven.

Het traject bestaat uit een combinatie van fysieke trainingen en individuele gesprekken.

Dit traject kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

  • reïntegratie
  • stresshantering
  • vermindering ziekteverzuim en kostenbesparing voor de werkgever.

Cursusvorm

 

 

In 10 sessies ontvangt u een basistraining Aikido voor 1 uur per week. U volgt de lessen bij een bestaande groep, en bespreekt voor en/of na de training de voortgang met Piet Lagerwaard. De wekelijkse lessen bieden structuur en beweging zonder dat u onder druk staat van prestatiedwang.

Door het Aikido leert u op een nieuwe manier om te gaan met uw lichaam en ontdekt u dat u meer kunt dan u dacht. Mensen die deze training volgden, zetten daarna zonder moeite de stap naar betaald werk.