Telefoon: 0317-617490

08-07-2020

Bedrijfstraining aikido bij het Werkgevers Service Punt

Bedrijfstraining aikido bij het Werkgevers Service Punt

Aikido als bedrijfs-tool

Eind 2018 gaf Piet Lagerwaard, op uitnodiging van Nico Veerman, een korte cursus aikido in bedrijf aan het Werkgevers Service Punt in Velp. Nico had zich de vraag gesteld wat het WSP eigenlijk deed aan vitaliteit. Aikido werd het antwoord, maar zelfs meer dan dat. Aikido staat niet alleen voor vitaliteit, maar ook voor samenwerking vanuit respect, je kwetsbaar op kunnen stellen, openstaan voor veranderingen en elkaar iets gunnen.

Omgaan met externe druk werd het thema van de eerste twee lessen. Via fysiek-mentale oefeningen werd duidelijk hoe wij op elkaar reageren zowel in werk als privé. En dat we kunnen kiezen het anders te doen, zonder strijd en spanning, maar ontspannen en verbonden met elkaar.  In de twee volgende lessen werd gewerkt aan het leiden, het sturen van de ander met behoud van integriteit. Ook in het groter geheel met meerdere "aanvallers", waardoor het goed waarnemen en zichzelf goed plaatsen belangrijk was. Een goede oefening in lichaams- en omgevingsbewustzijn. Aikido is werken vanuit respect en harmonie.

Een toeschouwer zei:"Het gonsde van de energie op de mat".